RODO

28 lutego, 2019

Szanowni Państwo,

Firma SaSa Recruitment z siedzibą we Wrocławiu, 54-203, przy ul. Legnickiej 55C/2 przetwarza informacje dostarczone do nas drogą mailową (elektroniczną), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) SaSa Recruitment Sandra Witeczek, posiadająca numer NIP: 6392010343, posiadająca numer REGON: 364989670 oraz SaSa Recruitment Sara Skupin, posiadająca numer NIP: 6112719142, posiadająca numer REGON: 364360015.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: info@sasa-r.eu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia Pańskiej kandydatury pracodawcy, którego ofertą pracy jest Pani/Pan zainteresowany.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przez SaSa Recruitment przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pani/Pana oraz firmy SaSa Recruitment.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych w pkt. 2. można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: info@sasa-r.eu

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Legnicka 55C/2 54-203 Wrocław